Meny

Miljöpolicy

Våran

Miljöpolicy

För oss på LM’s Maskinuthyrning är miljön en viktig fråga och vi strävar ständigt efter att förbättra vårt miljöarbete för att i möjligaste mån begränsa negativ påverkan på miljön av vår verksamhet.

Det är viktigt för oss att LMs uppfyller de krav som kunder och samhället ställer på oss. Vi agerar för att uppmuntra och påverka både kunder och leverantörer att bli miljödiplomerade.

Vi lägger stor vikt vid att vår egen personal är miljömedveten och framåtsträvande. Där spelar miljöutbildningen en stor roll och självklart även det arbete och den information som företaget tillhandahåller.

Vi är måna om att informera om samt uppmuntra våra kunder till miljövänligare alternativ.

Vi strävar efter att lyfta fram och använda vår miljödiplomering i vår marknadsföring.

Stenkullen 2020-12-17

LM-GRUPPEN AB